Fun Park

 
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır.
 
1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

Bağlantı Tipi

Platformun yüzdürüleceği alanın zemin etütleri ön incelemesi yapılarak, bölgesel yük hesaplamaları ile birlikte belirlenecek ağırlıkla tonozlar atılacaktır. Tonozlar zincir bağlantılı olacaktır.

Zemin Kaplama

Kompozit deck kaplama estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte, ayak kaydırmaz ve yosun tutmaz. Üst kat kaplama üzerine emniyeti arttırmak adına çim halı kaplaması da yapılmaktadır.

Bakım

Fun Park, sezon süresince herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaz. Her sezon başlangıcında kimyasallarla su hattının altında kalan bölgeler temizlenebilir. Sezon bitiminde platformun denizde bırakılmaması kullanım ömrü için önemlidir. Sezon sonu boya kontrolü yapılmalı ve gerekli durumlarda boya yenilenmelidir. Fun Park üzerinde kullanılan merdivenler paslanmaz olup 2 yılda bir polisaj işlemine tabi tutulması önerilir.